contact

Hladinomery a regulátory hladiny, poistky proti preplneniu (kapacitné / vibračné)

pdf Mechanické hladinomery (Unimes, MT-Profil)

pdf Mechanické hladinomery s elektronickou diaľkovou indikáciou (Unimes E)

pdf Pneumatické hladinomery (Unitop)

pdf Hladinomery s montážnou sadou pre plastové batériové nádrže

pdf Pneumatický hladinomer pre AdBlue® sada (Unitop AdBlue)

pdf Digitálny ukazovateľ obsahu nádrže pre topný olej a motorovú naftu (DIT 01)

pdf Digitálny ukazovateľ obsahu nádrže pre vodu (DIT 02)

pdf Hydrostatický hladinomer pre topný olej a motorovú naftu (TankControl 01)

pdf Univerzálny hydrostatický hladinomer (TankControl 02 / 02 ZS)

pdf Hydrostatické meranie hladiny náplne s prevodníkom tlaku (DMU 08)

pdf Digitálne ukazovatele (DA 10/12/14)

pdf Kompaktný kapacitný hladinomer (CapFox® EFT 7)

pdf Kompaktný ultrazvukový snímač pre bezdotykové meranie hladiny náplne (SonarFox®)

pdf Magnetostriktivný hladinomer (MagFox MMG 01)

pdf Pulzné reflexné hladinomery - Technické informácie a výber výrobkov (PulsFox®)

pdf Digitálne ukazovatele a regulátory v puzdre pre montáž na stenu (VarioFox 12/14)

pdf Medzné vypínače (Minimelder, Maximelder)

pdf Kompaktný otočný lopatkový medzný vypínač (RotaFox® MLS 10)

pdf Vodivostný medzný vypínač (CoFox® ELT 8)

pdf Kompaktný kapacitný medzný vypínač (CapFox® ENT 7)

pdf Kapacitné poistky proti preplneniu podľa vodohospodárskeho zákona pre agresívne média

pdf Kompaktný vibračný medzný vypínač pre kvapaliny (VibraFox® GVG)