contact

Úvod

Ako výhradný zástupca spoločnosti AFRISO v Slovenskej republike, touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť a ponúknuť Vám sortiment tovaru, v ponuke spoločnosti EKO ZARIADENIA PLUS, s.r.o. Sme presvedčení, že ponúkaný sortiment v plnom rozsahu uspokojí potreby zákazníka ako z hľadiska sortimentu, kvality, času dodávky, tak aj z hľadiska cenovej úrovne. Zámery našej spoločnosti sú orientované na zákazníka s vybudovaním dostatočnej pestrosti sortimentu a kvality služieb.

Nosný sortiment:

 • Hladinomery a regulačné prístroje
 • Snímače medzných hodnôt
 • Indikátory netesnosti
 • Súpravy pre vložkovanie nádrží
 • Vybavenie nádrží
 • Filtre vykurovacieho oleja
 • Príslušenstvo pre teplovodné vykurovanie a solárne kolektory
 • Využitie dažďovej vody
 • Meranie teploty a tlaku
 • Kontrolné a meracie prístroje
 • Analýza spalín