contact

Merače a regulátory teploty

Bimetalové a pružinové teplomery

pdf Bimetalové teplomery pre kúrenie a sanitu

pdf Bimetalové štandardné teplomery/príložné teplomery/teplomery dymových plynov

pdf Bimetalové štandardné teplomery/príložné teplomery/teplomery dymových plynov

pdf Bimetalové priemyslové teplomery/bimetalové teplomery do vzduchovodov

pdf Bimetalové priemyslové teplomery/bimetalové teplomery do vzduchovodov

pdf Bimetalové teplomery z nerez ocele/bimetalové teplomery pre chemikálie

pdf Bimetalové teplomery z nerez ocele/bimetalové teplomery pre chemikálie

pdf Pružinové teplomery - v prevedení pre chemikálie

pdf Prehľad tvarov prípojok pre bimetalové a pružinové teplomery

pdf Ochranné jímky podľa normy DIN 43772

pdf Príplatky pre bimetalové a pružinové teplomery

Strojárenské teplomery tvaru V

pdf Strojárenské teplomery tvaru V

Teplomery a manometre s kapilárnym vedením

pdf Teplomery s kapilárnym vedením

pdf Manometre s kapilárnym vedením

pdf Termomanometre s kapilárnym vedením

pdf Príslušenstvo pre manometre a teplomery s kapilárnym vedením

pdf Ponorné jímky pre manometre, teplomery a termostaty s kapilárnym vedením

Termostaty pre reguláciu teploty, bezpečnostné obmedzovače a hlásiče teploty

pdf Termostaty pre reguláciu teploty TRT 200

pdf Bezpečnostné obmedzovače a hlásiče teploty

pdf Bezpečnostné obmezovače a hlásiče teploty

pdf Ponorné jímky pre manometre, teplomery a termostaty s kapilárnym vedením

Zapuzdrené termostaty

pdf Zapuzdrené príložné termostaty GAT/GSA

pdf Zapuzdrené ponorné termostaty GTT/GST

pdf Zapuzdrené termostaty s kapilárou GTK/GSK

pdf Zapuzdrený izbový termostat GRT

pdf Zapuzdrené dvojité termostaty GDT

Elektronické merače teploty

pdf Odporový teplomer, typ WTh 20/21/22

pdf Odporový teplomer, typ WTh 20/21/22

pdf Odporový teplomer, typ WTh 23/24/25

pdf Odporový teplomer, typ WTh 26/27/28

pdf Ochranné rúrky pre odporové teplomery

pdf Rúrkový snímač teploty RTS

pdf Elektronický digitálny teplomer TD 10/elektronický digitálny regulátor teploty TSD 20